NOWE przepisy.......

Bezpieczeństwo i higiena pracy : identyfikacja i pomiary czynników środowiska pracy, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zasady postępowania itp.

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

ODPOWIEDZ
Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 960
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 11 czerwca 2019, 12:57

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1065)

Data ogłoszenia: 07.06.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1065/1Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 1071)

Data ogłoszenia: 10.06.2019 r.
Data wejścia w życie: 25.06.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1071/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 960
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 13 czerwca 2019, 10:41

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. poz. 1084)

Data ogłoszenia: 12.06.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1084/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 960
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 14 czerwca 2019, 10:36

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1099)

Data ogłoszenia: 13.06.2019 r.
Data wejścia w życie: 28.06.2019 r. z wyjątkiem patrz § 3 rozporządzenia
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1099/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 960
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 15 czerwca 2019, 10:12

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 1106)

Data ogłoszenia: 14.06.2019 r.
Data wejścia w życie: 29.06.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1106/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 960
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 25 czerwca 2019, 11:13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. poz. 1160)

Data ogłoszenia: 24.06.2019 r.
Data wejścia w życie: 09.07.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1160/1


Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 960
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 26 czerwca 2019, 10:38

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1172)

Data ogłoszenia: 25.06.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1172/1
Art. 14-16 ustawy istotne dla bhp.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. poz. 1175)

Data ogłoszenia: 25.06.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1175/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 960
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 27 czerwca 2019, 09:03

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1186)

Data ogłoszeni: 26.06.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1186/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 960
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 2 lipca 2019, 10:31

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. poz. 1205)

Data ogłoszenia: 28.06.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1205/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 960
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 4 lipca 2019, 09:18

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. poz. 1225)

Data ogłoszenia: 03.07.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1225/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 960
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 4 lipca 2019, 09:52

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz. U. poz. 1226)

Data ogłoszenia: 03.07.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1226/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 960
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 5 lipca 2019, 09:05

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. poz. 1239)

Data ogłoszenia: 04.07.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1239/1
Art. 6-10 rozdziału 2 ww. ustawy stanowią o badaniach sanitarno-epidemiologicznych.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 960
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 8 lipca 2019, 11:28

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. poz. 1251)

Data ogłoszenia: 05.07.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1251/1Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. poz. 1252)

Data ogłoszenia: 05.07.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1252
Art. 59 ust. 2, 4 i 5 stanowią o orzeczeniach lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych dla osób pracujących w styczności z żywnością.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 960
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 11 lipca 2019, 09:09

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1277)

Data ogłoszenia: 10.07.2019 r.
Data wejścia w życie: 25.07.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1277/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 960
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 13 lipca 2019, 15:03

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. poz. 1294)

Data ogłoszenia: 12.07.2019 r.
Data wejścia w życie: 13.07.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1294/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 960
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 22 lipca 2019, 12:25

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 1356)

Data ogłoszenia: 19.07.2019 r.
Data wejścia w życie: 20.07.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1356

ODPOWIEDZ