NOWE przepisy.......

Prawo i przepisy dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 873
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 20 grudnia 2018, 09:07

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369)

Data ogłoszenia: 19.10.2018 r.
Data wejścia w życie: 01.01.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2369
Poniższe zapisy rozporządzenia stanowią o dokumentach bhp, które są przechowywane w aktach osobowych pracownika:
§ 3 pkt 1,
§ 3 pkt 2 ppkt e tiret drugie,
§ 3 pkt 2 ppkt f tiret trzecie,
§ 3 pkt 2 ppkt g, h, r,
§ 3 pkt 3 ppkt g.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 873
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 20 grudnia 2018, 09:17

Krzych_2033 pisze:
20 grudnia 2018, 09:07
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369)

Data ogłoszenia: 19.10.2018 r.
Data wejścia w życie: 01.01.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2369
Poniższe zapisy rozporządzenia stanowią o dokumentach bhp, które są przechowywane w aktach osobowych pracownika:
§ 3 pkt 1,
§ 3 pkt 2 ppkt e tiret drugie,
§ 3 pkt 2 ppkt f tiret trzecie,
§ 3 pkt 2 ppkt g, h, r,
§ 3 pkt 3 ppkt g.
Jeszcze § 6 pkt 4.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 873
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 28 grudnia 2018, 10:58

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. poz. 2403)

Data ogłoszenia: 27.12.2018 r.
Data wejścia w życie: 11.01.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2403/1Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 2422)

Data ogłoszenia: 27.12.2018 r.
Data wejścia w życie: 01.01.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2422/1Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz. U. poz. 2432)

Data ogłoszenia: 27.12.2018 r.
Data wejścia w życie: patrz art. 12 ustawy
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2432
Art. 3 ww. ustawy zmienia ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) Art. 3 ustawy wchodzi w życie 01.12.2020 r.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 873
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 3 stycznia 2019, 13:34

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 2518)

Data ogłoszenia: 31.12.2018 r.
Data wejścia w życie: 01.01.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2518/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 873
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 15 stycznia 2019, 09:39

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58)

Data ogłoszenia: 11.01.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/58/1
Art. 39j, 39k i 39l stanowią o badaniach lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59)

Data ogłoszenia: 11.01.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/59/1Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 67)

Data ogłoszenia: 14.01.2019 r.
Data wejścia w życie: 29.01.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/67/1


Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 873
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 16 stycznia 2019, 09:54

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72)

Data ogłoszenia: 15.01.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/72/1
Przepis ten reguluje również wymagania ochrony przeciwpożarowej dla żłobków i klubów dziecięcych.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 873
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 28 stycznia 2019, 10:36

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155)

Data ogłoszenia: 25.01.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/155

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 873
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 29 stycznia 2019, 09:22

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. poz. 165)

Data ogłoszenia: 28.01.2019 r.
Data wejścia w życie: 29.01.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/165/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 873
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 5 lutego 2019, 13:18

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. poz. 211)

Data ogłoszenia: 04.02.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/211

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 873
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 6 lutego 2019, 08:31

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. poz. 217)

Data ogłoszenia: 05.02.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/217/1
Art. 14 ust. 2 i 3 ww. ustawy stanowi o obowiązkach z zakresu bhp przy zatrudnieniu socjalnym.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 873
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 22 lutego 2019, 09:49

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności (Dz. U. poz. 340)

Data ogłoszenia: 21.02.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/340/1Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 341)

Data ogłoszenia: 21.02.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/341/1
Art. 75-90 ustawy stanowią o badaniach lekarskich kierowców i badaniach psychologicznych kierowców.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 873
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 26 lutego 2019, 09:52

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 345)

Data ogłoszenia: 22.02.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/345/1Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 363)

Data ogłoszenia: 25.02.2019 r.
Data wejścia w życie: 12.03.219 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/363/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 873
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 28 lutego 2019, 08:36

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 382)

Data ogłoszenia: 27.02.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/382/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 873
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 12 marca 2019, 12:17

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 429)

Data ogłoszenia: 06.03.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/429/1Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. poz. 219)

Data ogłoszenia: 07.03.2019 r.
http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2019/219/1Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 439)

Data ogłoszenia: 07.03.2019 r.
Data wejścia w życie: 05.04.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/439/1Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 445)

Data ogłoszenia: 07.03.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/445/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 873
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 19 marca 2019, 08:27

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. poz. 510)

Data ogłoszenia: 18.03.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/510/1

ODPOWIEDZ