Znaleziono 796 wyników

autor: Krzych_2033
1 sierpnia 2018, 17:47
Forum: Prawo
Temat: Projekty nowych przepisów prawa
Odpowiedzi: 98
Odsłony: 18405

Re: Projekty nowych przepisów prawa

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314251
autor: Krzych_2033
28 lipca 2018, 05:58
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 927
Odsłony: 176230

Re: NOWE przepisy.......

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. poz. 1446) Data ogłoszenia: 27.07.2018 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1446/1 ...
autor: Krzych_2033
20 lipca 2018, 09:05
Forum: Prawo
Temat: Projekty nowych przepisów prawa
Odpowiedzi: 98
Odsłony: 18405

Re: Projekty nowych przepisów prawa

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii uchylającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312352
autor: Krzych_2033
18 lipca 2018, 08:47
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 927
Odsłony: 176230

Re: NOWE przepisy.......

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. poz. 1376)

Data ogłoszenia: 17.07.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1376/1
autor: Krzych_2033
17 lipca 2018, 08:52
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 927
Odsłony: 176230

Re: NOWE przepisy.......

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 1351) Data ogłoszenia: 13.07.2018 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1351/1 Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o b...
autor: Krzych_2033
12 lipca 2018, 09:20
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 927
Odsłony: 176230

Re: NOWE przepisy.......

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1338) Data ogłoszenia: 11.07.2018 r. Data wejścia w życie: 19.07.2018 r. z wyjątkiem przepisu opisanego w art. 14, który wchodzi w życie 12.07.2019 r. http://www.dz...
autor: Krzych_2033
4 lipca 2018, 10:52
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 927
Odsłony: 176230

Re: NOWE przepisy.......

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286) Data ogłoszenia: 03.07.2018 r. Data wejścia w życie: 21.08.2018 r. http://www.dzienniku...
autor: Krzych_2033
29 czerwca 2018, 15:03
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 927
Odsłony: 176230

Re: NOWE przepisy.......

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1251) Data ogłoszenia:...
autor: Krzych_2033
26 czerwca 2018, 09:25
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 927
Odsłony: 176230

Re: NOWE przepisy.......

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1202)

Data ogłoszenia: 22.06.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1202/1
autor: Krzych_2033
18 czerwca 2018, 10:03
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 927
Odsłony: 176230

Re: NOWE przepisy.......

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. poz. 1155)

Data ogłoszenia: 15.06.2018 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1155/1
autor: Krzych_2033
15 czerwca 2018, 10:20
Forum: Prawo
Temat: Projekty nowych przepisów prawa
Odpowiedzi: 98
Odsłony: 18405

Re: Projekty nowych przepisów prawa

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312554
autor: Krzych_2033
14 czerwca 2018, 10:37
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 927
Odsłony: 176230

Re: NOWE przepisy.......

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137) Data ogłoszenia: 13.06.2018 r. Data wejścia w życie: patrz art. 32. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1137/1 Art. 23 ww. ustawy zmienia ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r....
autor: Krzych_2033
13 czerwca 2018, 00:06
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 927
Odsłony: 176230

Re: NOWE przepisy.......

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 1127)

Data ogłoszenia: 12.06.2018 r.
Data wejścia w życie: 13.06.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1127/1
autor: Krzych_2033
12 czerwca 2018, 12:52
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 927
Odsłony: 176230

Re: NOWE przepisy.......

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115). Data ogłoszenia: 11.06.2018 r. Data wejścia w życie: patrz art. 25 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1115/1 Art. 5 ww. ustawy zmienia ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r...
autor: Krzych_2033
7 czerwca 2018, 09:53
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 927
Odsłony: 176230

Re: NOWE przepisy.......

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076). Data ogłoszenia: 05.06.2018 r. Data wejścia w życie: 06.06.2018 r. z wyjątkiem tego co opisane w art. 23. http://dziennikust...